Barion Pixel

Roman Kocian

0 %
Roman Kocian
Welcome to my Website
 • E-Mail:
  info@romankocian.sk
 • Mobil SK:
  +421 918 981 465
 • Mobil DE:
  +49 173 7204 311
Slovak
German
English
C#/C++
SQL
Power Query
VBA
JavaScript
Python
 • SAP HANA, SAP Business One
 • Microsoft Visual Studio 2019
 • QlikView
 • IBM Cognos Analytics
 • Tableau
 • Adobe Photoshop, Illustrator
 • Adobe Premiere Pro
 • Adobe After Effects
 • Adobe Audition

DRG – V čom spočíva jeho podstata ?

22. júna 2020

DRG, alebo celým menom Diagnosis Related Group. Systém, ktorý v slovenskom zdravotníctve ešte stále nemá pevné miesto a odborníci sa ešte stále dohadujú, či by úhrada zdravotnej starostlivosti podľa tohto mechanizmu priniesla očakávaný výsledok a tým aj viac peňazí v slovenskom zdravotníctve. Niektorí analytici sa už ku tejto téme vyjadrili a ich jasné stanovisko je, že systém DRG viac peňazí do slovenského zdravotníctva neprinesie. Dávam im za pravdu. Vysvetlime si však v skratke, čo to ten DRG systém vlastne je.

Systém DRG je klasifikačný systém hospitalizačných prípadov. Na základe pravidelne zbieraných dát o hospitalizáciách zoskupuje tieto prípady na základe klinickej a nákladovej podobnosti do rozumného počtu skupín. Hospitalizačné prípady sa zaradia do DRG skupín na základe charakteristík pacienta a jeho hospitalizácie. Zaraďovací algoritmus podľa týchto vstupných parametrov priradí hospitalizáciu do práve jednej DRG skupiny.

Každej DRG skupine prináleží relatívna váha. Vyjadruje pomer priemerných nákladov na takýto prípad voči priemerným nákladom na priemerný prípad. Priemerná hospitalizácia má relatívnu váhu 1. Prípady s váhou vyššou ako 1 sú náročnejšie (drahšie) ako priemer, pri váhe nižšej ako 1 sú naopak lacnejšie.

Keď si oddelenie alebo nemocnica spočíta relatívne váhy všetkých hospitalizačných prípadov za určité obdobie, získa svoj „prípadový mix“ (case-mix). Priemer na prípad sa volá case-mix index, vyjadruje priemernú nákladovosť oddelenia/nemocnice.

Na relatívnu váhu hospitalizačného prípadu má vplyv aj dĺžka hospitalizácie. Pre každú DRG skupinu je stanovené rozpätie štandardnej doby hospitalizácie. Všetky prípady, ktoré spadajú do tohto rozpätia majú priradenú relatívnu váhu DRG skupiny. Prípady, ktoré boli hospitalizované dlhšie alebo kratšie majú relatívnu váhu zvýšenú alebo zníženú o stanovený index.

Ak sa DRG využíva na úhradu hospitalizácie, jej výška je pre každý prípad dáva vzorcom:

úhrada = relatívna váha * základná sadzba

Základná sadzba je fakticky cena za priemernú hospitalizáciu, teda s relatívnou váhou rovnou 1.

Posted in DRG, Zdravotníctvo